Prvá skutočná Šípkareň na Slovensku

Rady & pravidlá

Odporúčame vám pozrieť si rôzne Youtube videá, pre lepšiu predstavu. Jedno obľúbené zdieľame práve tu.

VZDIALENOSŤ

Vzdialenosť medzi stredom terča a zemou je 173 cm a vzdialenosť medzi terčom a čiarou, od ktorej sa hádže, je 237 cm.

VYSVETLENIE BODOVÝCH HODNÔT

Terč sa skladá z týchto hlavných oblastí, ktoré majú rôzne bodové hodnoty:

  • single – jeho hodnota je napísaná na okraji terča
  • double – dvojnásobná hodnota
  • triple – trojnásobná hodnota
  • green bull’s-eye (vonkajšie býčie oko) – 25 bodov
  • red bull’s-eye (vnútorné býčie oko) – 50 bodov (double 25)

Čierny okraj terča nemá žiadnu bodovú hodnotu.

PRAVIDLÁ HRY

Na začiatok je potrebné sa rozhodnúť, ktorý hráč hru začne. Preto každý hráč hodí jednu šípku a ten, koho šípka je bližšie k stredu terča, začína.
V každom kole hádže hráč 3 šípky. Hráči začínajú s 501 bodmi a súťažia, ktorý z nich rýchlejšie dosiahne nulu.

Aby hráč mohol zakončiť hru, musí hodiť double zodpovedajúci hodnote, ktorá mu zostáva k nule. Býčie oko sa považuje za double 25. Ak hráč hodí vyššiu hodnotu, ako mu zostáva, jeho hod sa nepočíta – jeho bodová hodnota zostáva taká, ako pred hodom. 

Ďalšie varianty hry sú napríklad 301, alebo 701.

POSTOJ

Nohy by mali smerovať k boku miestnosti, nie k línii hodu. Ak by vaše telo smerovalo k terču, išlo by o menej stabilný postoj. Ak hádžete pravou rukou, tak vaša pravá noha bude vpredu (bližšie k čiare) – na nej bude väčšina váhy. Ľavá noha drží rovnováhu, ktorá je pri hre veľmi dôležitá. Pri ľavákoch je to naopak (ľavá noha vpredu). Špičkou pravého (u ľavákov ľavého) chodidla sa dotýkajte čiary hodu. Počas hodu je potrebné zachovať telo v pokoji a nehybnosti, pohybovať iba predlaktím a zápästím.

Udržiavajte rovné plecia a boky. Niektorí hráči šípok nakláňajú hornú časť tela mierne dopredu smerom nad líniou hodu, aby sa vo svojom postoji cítili pohodlnejšie a dostali sa bližšie k doske. Môžete to urobiť, pokiaľ vaše nohy alebo chodidlá neprechádzajú čiarou hodu. Naklonenie sa príliš dopredu však môže ohroziť váš postoj a hádzanie.

Pri zameriavaní máme terč, šípku a oko v jednej línii. Pri optimálnom postoji by mali ramená a terč zvierať 90° uhol. Toto postavenie však býva pre mnoho ľudí nepohodlné, takže stačí, ak sa uhol pohybuje v rozmedzí 50 až 80°.

DRŽANIE ŠÍPKY

Vezmite šípku do dlane, vyvážte ju a nájdite jej ťažisko. Potom šípku posuňte palcom do špičiek prstov. Palec umiestnite tesne za ťažisko, šípku môžete držať toľkými prstami, koľko vám vyhovuje (odporúča sa najmenej tromi – palec, ukazovák a prostredník). Všetky prsty sa však dotýkajú tela šípky, v žiadnom prípade násadky alebo letky.

Pamätajte, že záleží aj na tvare šípky – pri šípkach s dlhším telom je potrebné zapojiť viac prstov, zatiaľ čo u krátkych šípkach stačí menej. 

A čo s ostatnými prstami? Tie treba odtiahnuť preč alebo ich držať v rovnakej pozícii ako tie zvyšné. Veľkou chybou býva, ak sa nezapojené prsty dotýkajú dlane, ako pri zovretí pästi. Svalové napätie ovplyvní aj ostatné prsty, čo zapríčiní smerovanie šípky smerom dole. 

Ak už šípku správne držíte, dajte ruku do zameriavacej polohy. Držanie šípky má byť pevné, ale nie príliš – nesmie namáhať svaly vašich prstov. Pamätajte, nejde o silovú hru.

TECHNIKA HÁDZANIA

Je dôležité, aby ste si uvedomili, že šípka letí podľa paraboly (oblúkom), nie rovno. Táto krivka môže byť oblejšia alebo plochšia, podľa toho, akou silou je šípka hodená. Hlavnou úlohou je viesť šípku podľa tejto paraboly a zaistiť, aby po nej šípka letela aj po opustení ruky.

Ako sme už spomínali, šípka má byť v úrovni očí. Zameriavajte vaším dominantným okom – zvyčajne je na tej istej strane ako vaša dominantná ruka. Zameriava sa na miesto, kam chcete šípku hodiť, nie na šípku. Je veľmi dôležité zameriavať, veľkou chybou býva, ak začiatočníci pri hre nemieria. Pri hádzaní sa hýbe len vaša ruka, nie telo. Váha je položená na prednej nohe.

Čo sa týka ruky, rameno je jediná jej časť, ktorá nemení svoju pozíciu. Pri hádzaní šípok sa váš lakeť môže mierne zdvihnúť. Čo sa týka zápästia, väčšina profesionálnych hráčov používa švihnutie zápästím, pretože to pomáha pri akcelerácii. Pri švihnutí zápästia sa však môže objaviť problém s udržaním kontroly nad šípkou, preto sa to neodporúča robiť, ak ste začiatočník.

Nevynechávajte spätný pohyb ruky – vykonajte ho, ale nie príliš rýchlo. Nebojte sa straty zacielenia počas spätného pohybu, po čase si naň zvyknete. Ako ďaleko šípku vrátite záleží na vás. Ak vám to bude vyhovovať, je vhodné posunúť ruku čo najďalej – pozor, aby ste si nepichli do oka alebo nosa, tento pohyb veďte vedľa tváre alebo pod bradu.

Zrýchlenie vykonávajte prirodzene, nie príliš rýchlo či silno. Nezabudnite zdvihnúť lakeť. Ak šviháte zápästím, vaša ruka ide v tejto fáze dopredu až do úplného natiahnutia celej ruky za šípkou.

Ak robíte všetko správne, vypustenie šípky by malo ísť prirodzene a nemalo by byť problémom. Ak vám robí problém, zrejme nezdvíhate lakeť alebo nenechávate ísť ruku za šípkou.

Po pustení šípky, nenechajte vašu ruku len tak spadnúť, ale držte ju chvíľku v rovnej, mierne vyššej polohe.

Nezabúdajte, že šípka nesmie v žiadnom prípade smerovať dole. Pri hode držte hrot šípky mierne nahor. 

Scroll to Top

Neviete sa rozhodnúť?

Veľmi radi Vám pomôžeme s výberom na mieru, podľa vaších požiadavok a vášho rozpočtu!

Kontaktujte nášho experta ihneď

Prihlásenie